PERSOONSGEGEVENS PRIVACY

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gegevensbescherming

Persoonsgegevens die wij verwerken

TENKAI vzw kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u deze zelf aan TENKAI vzw verstrekt. TENKAI vzw kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naamgegevens
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens (telefoon, e-mail, ea)
 • Geboortegegevens
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Foto- en beeldmateriaal
 • Trainingsgevens (aanwezigheden)
 • Graduatiegegevens (examenresultaten)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch

BIJZONDERE GEGEVENS PRIVACY

Bijzondere of gevoelige gegevens die wij verwerken

Gegevensbescherming

Bijzondere of gevoelige gegevens die wij verwerken
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • Rijksregisternummer (om door te geven aan de federatie)
 • Foto’s nemen of filmpjes maken is een verwerking van persoonsgegevens. De wetgeving is dus ook hierop van toepassing. De toestemming moet niet schriftelijk zijn maar kan ook stilzwijgend worden gegeven. Sfeerbeelden en gerichte beelden genomen tijdens clubactiviteiten zullen enkel gebruikt worden voor rapportage en promotioniele.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TENKAI vzw neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Werden je gegevens niet goed beveiligd of zijn er sporen van misbruik, neem dan contact op via mail. TENKAI vzw zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, reageren.

Mail ons

VERWERKINGSGROND PRIVACY

Waarom we je gegevens nodig hebben

Verwerkingsgrond

Waarom we je gegevens nodig hebben

TENKAI vzw verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te informeren over de activiteiten van TENKAI vzw, JKA Vlaanderen of Karate Vlaanderen
 • Je te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Om onze diensten optimaal aan je te kunnen leveren
 • TENKAI vzw verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze sportfederatie of belastingaangifte.

ANDERE PRIVACY

Bewaartijd en delen van gegevens

Cookies

Hoelang we je gegevens bewaren

TENKAI vzw bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

TENKAI vzw verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, in het kader van subsidieaanvragen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TENKAI vzw gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken om persoonsgegevens te bewaren.

RECHTEN PRIVACY

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Rechten van de betrokkene

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ons email adres.

TENKAI vzw zal zo snel mogelijk, maar ten laatste binnen de vier weken, op uw verzoek reageren.

Tenkai Mail
+32 492 09 33 67
Ondernemingsnr. 0682.873.367
Hemelseschoot 1c, 9160 Lokeren